Menu Close

El rebost d’Europa

Una de les grans fortaleses del sistema agroalimentari de la Comunitat Valenciana és la qualitat dels nostres productes i la capacitat de mantindre una oferta regular i diversa al llarg de tot l’any en uns mercats cada vegada més exigents i competitius; d’ací, la importància de la seua promoció, no sols des del punt de vista econòmic, sinó també pel seu paper com a instrument per al desenvolupament rural i de preservació i valoració del nostre patrimoni i tradicions. Tot això, sense oblidar la necessitat de protegir el medi ambient i avançar cap a fórmules més sostenibles de producció, que permeten així la transició cap a un model sostenible en tots els seus vessants, econòmic, social i ambiental; i que considere de manera integral els serveis que aporta el sistema agroalimentari al conjunt de la societat.

En aquest context juguen un paper fonamental les nostres figures de qualitat agroalimentària diferenciada, especialment les denominacions d’origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides, així com la nostra producció ecològica. A la Comunitat Valenciana existeixen actualment 24 figures de qualitat reconegudes en l’àmbit europeu (DOP i IGP):
    • 11 denominacions d’origen protegides
    • 5 indicacions geogràfiques protegides
    • 4 indicacions específiques de begudes espirituoses
    • 4 denominacions d’origen protegides víniques de només un sol operador (vins de finca)
A les quals cal afegir l’agricultura ecològica, que empara diferents productes: vins, fruites i hortalisses, begudes espirituoses, torró i tubercles.

Els productes frescos i elaborats emparats per la marca Molt de Gust ocupen més de 43.000 hectàrees i compten amb una producció pròxima a les 400.000 tones. Respecte als vins, aquesta superfície és encara major amb 57.000 hectàrees dedicades i quasi 3 milions de tones de producció total. Els productes Molt de Gust s’auditen fins a 4 vegades pels Consells Reguladors i el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), la Generalitat Valenciana, el Ministeri d’Agricultura i la Unió Europea.

Denominacions d’origen protegides (DOP)

Figura de qualitat regulada a través del Reglament (UE) 1151/2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i mitjançant el Reglament (UE) 1308/2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris, incloent-hi els vitivinícoles.

Empara aquells productes la qualitat o les característiques dels quals es deuen al medi geogràfic, amb els seus factors naturals i humans, i la producció, transformació i elaboració dels quals es realitza en aquesta zona geogràfica delimitada.

Un producte reconegut com a DOP ha demostrat que té unes característiques específiques i diferenciadores que només són possibles gràcies a l’entorn natural i a les habilitats dels productors de la zona de producció amb la qual està associat. Aquests productes posseeixen un vincle amb la zona geogràfica delimitada en totes les fases de producció, transformació i elaboració del producte.

Indicacions geogràfiques protegides (IGP)

Figura de qualitat regulada també a través del Reglament (UE) 1151/2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i mitjançant el Reglament (UE) 1308/2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats de productes agraris, incloent-hi els vitivinícoles.

Empara aquells productes que posseeixen alguna qualitat determinada o reputació o una altra característica que puga atribuir-se a un origen geogràfic i la producció, transformació o elaboració dels quals es realitze en la zona geogràfica delimitada. Per tant, la característica específica o reputació s’associa a una zona determinada en la qual té lloc almenys una etapa del procés de producció.

Agricultura ecològica AE

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, la producció ecològica és un sistema general de gestió i producció d’aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals.

Aquestes figures són el màxim reconeixement en l’àmbit europeu, reconeixement que garanteix l’origen i singularitat d’un producte agroalimentari únic lligat a un territori, en el cas de les denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. Quant a la producció ecològica, la reglamentació de la Unió Europea protegeix una forma de produir aliments respectant els cicles naturals del sistema agrari i agroalimentari, i que minimitza així l’impacte de l’activitat sobre el medi ambient.

Productos Molt de Gust